MEB Okul Tabela Kılavuzu (Yeni)

MEB Okul Tabela Kılavuzu (Yeni)

Millî Eğitim Bakanlığı Tabela Yönetmeliği

    Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim sisteminin değişmesi ile kabinedeki Bakanlıkların Cumhurbaşkanlığı şemsiyesi altında toplanması, Bakanlıkların görsel kimliklerinin de Cumhurbaşkanlığı ile uyumlu olması ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle tüm Bakanlıkları kapsayan yeni bir görsel sistem oluşturulmuştur.

    Bu sistemle tüm Bakanlıkların görsel kimliklerinde aynı standartları kullanması amaçlanmıştır. Görsel kimlikteki bütünlüğün sürekliliği için bu Kılavuzda açıklanan kurallara uyulması ve uygulamaların titizlikle kontrol edilmesi gereklidir.

    Bu görsel sistem, Cumhurbaşkanlığı Arması ile uyum içinde tasarlanmıştır. Tüm Bakanlıkların amblemi Cumhurbaşkanlığı Arması gibi yuvarlak içindedir ve etraflarında tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devleti’ni simgeleyen 16 yıldız vardır. Bu yıldızların uçları dairenin ortasına bakacak şekilde konumlanmıştır. Tam ortada bakanlıklara göre değişecek ve ilgili bakanlığı simgeleyen şekiller, bu şekillerin etrafında da ilgili bakanlığın ismi yer alır.

    Bakanlık ile ilgili şeklin yer alacağı daire içinde herhangi bir yerde Türk Bayrağı unsurları (ay ve yıldız) kullanmak tercih sebebidir.

    Görsel sistemde damga ögesinden faydalanılmıştır. Köken Bilgisi Sözlüğü’nde damga, “bir şeyin üzerine bir nişan ve işaret koymaya yarayan araç; bu araçla basılan nişan, işaret” anlamına gelmektedir. Damgalar aynı zamanda bir dile veya kültürlere “aitlik” adına mesaj vermek üzere yapılan ilk grafik semboller biçiminde tanımlanabilir. Türkler kendilerine ait alfabeyi kullanan sayılı milletlerdendir. Her ne kadar Türk tarihini incelemeye Orhun Yazıtları’ndan başlanılsa da Türk kültür tarihi daha eskilere dayanmaktadır. Türkler, Yenisey ve Orhun Yazıtları’nda kullanılan alfabeden önce damgayı bilmekte ve kullanmaktaydılar. Damgaların soyutlaşmasıyla Orhun alfabesi ortaya çıkmıştır.

    Kavramların işaretlenmesi, kalıcılığının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması itibarıyla sosyal ve kültürel açıdan damgalar büyük önem taşımaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı Vektörel Logo indir


    Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Kılavuzu, Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim sisteminin değişmesi ve bakanlıkların görsel kimliklerinin Cumhurbaşkanlığı ile uyumlu olması ihtiyacını karşılamak amacıyla güncellenmiştir.

    Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile okul/kurum ve kuruluşlarının kurumsal kimlik uygulamalarına yönelik görseller ile standartları bu Kılavuzda bölümler hâlinde gösterilmiştir. Kurumsal kimlik uygulamaları yönelik çalışmaların yeni tasarımlara uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu Kılavuzda örneğine yer verilmeyen ancak eğitim ortamlarında bulunan ve öğrencilere verilecek belgeler dâhil logo ve filigranın yer aldığı her türlü materyal yeni Bakanlık logo kullanım kurallarına göre güncellenecektir.


Myriad Pro

    Bakan seviyesindeki kurumsal materyaller (makama ait kartvizit, kimlik kartı, resmî yazışmalar, belgeler vb. tüm materyaller) ve basılı ya da dijital içeriklerde (basın açıklamaları, bilgilendirmeler, davetiyeler vb. tüm içerikler) yer alacak metinlerin yazımında kullanılacak fonttur ve 6,5 puntodan küçük kullanılmamalıdır.

Minion Pro

    Bakan seviyesindeki kurumsal materyaller (makama ait kartvizit, kimlik kartı, resmî yazışmalar, belgeler vb. tüm materyaller) ve basılı ya da dijital içeriklerde (basın açıklamaları, bilgilendirmeler, davetiyeler vb. tüm içerikler) yer alacak isimlerin, unvanların ve metin başlıklarının yazımında kullanılacak fonttur ve 6,5 puntodan küçük kullanılmamalıdır.

Italliano

    Bakanlık Makamı tarafından bizzat imzalanacak/gönderilecek tebrik kartları, davetiyeler vb. materyallerde Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanının adı ve mesajının yazılması için kullanılacak fonttur.

MEB font resmî indir
Bina içi ve dışı uygulamar


Tanım:

Bakanlığa bağlı eğitim kurumları tarafından kullanılacak tabela örneği.

Amblem:

Okul/kuruma ait yatay logo

Renkler:

Amblem: Pantone 199C
Yazılar: %80 siyah
Çerçeve rengi için “Eğitim Kurumları Tasarım İlkeleri” Renk tablosuna bakınız

Okul/kurum eğitim seviyesine göre uygulamalar için lütfen uygulama örneklerine bakınız.

İlkeler:

a) Tabelalarda okul/kurum adı uzunluğuna göre boyutlar değişkenlik gösterebileceğinden örnek tasarımdaki oranlar dikkate alınmalıdır. b) Örnekte açık gri renginde belirtilen çerçeve, kurumun eğitim seviyesine göre belirlenen renkte olmalıdır.

c) Tabelanın çerçevesi sol ve sağ tarafta Amblem ile arasında 10 cm olacak şekilde (yarıçap 40 cm) içe doğru dairesel doldurulmalıdır.
ç) Okul/kurum adı ile tabelanın sağ tarafı arasında Amblem genişliği kadar boşluk bırakılmalıdır.

d) Özel okul tabelalarında, “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği” gereğince okulun adının önünde “özel” ifadesine yer verilir ve resmî adının dışında başka bir isim kullanılamaz.
e) Ebatlar farklılık gösterebileceği için tasarımda verilen oranlar muhafaza edilerek üretim yapılmalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları tarafından kullanılacak tabela tasarımı örneği altta yer almaktadır.


    Okul/Kurum Tabelası

    Okul/Kurum Kare Tabela


Tanım:

Bakanlığa bağlı eğitim kurumları tarafından kullanılacak kare tabela örneği.

Amblem:

Okul/kuruma ait dikey logo

Renkler:

Amblem: Pantone 199C Yazılar: %80 siyah

Örnekte gri renkte belirtilen çerçeve rengi okul/kurum eğitim seviyesine göre belirlenir. Okul/kurum eğitim seviyesine göre uygulamalar için örneklere bakınız.

İlkeler:

a) Tabelalarda okul/kurum adı uzunluğuna göre boyutlar değişkenlik gösterebileceğinden örnek tasarımdaki oranlar dikkate alınmalıdır. b) Örnekte açık gri renginde belirtilen çerçeve kurumun eğitim seviyesine göre belirlenen renkte olmalıdır.

c) Çerçevenin üst köşeleri yarıçapı 20 cm (Amblemin yarıçapı) olacak şekilde içe doğru dairesel doldurulmalıdır.
d) Ebatlar farklılık gösterebileceği için tasarımda verilen oranlar muhafaza edilerek üretim yapılmalıdır.

Bakanlığa bağlı eğitim kurumları tarafından kullanılacak kare tabela tasarımı örneği altta yer almaktadır.


Paylaş :

Yeni Yorum yaz

 Yorumunuz başarıyla gönderildi. Teşekkür ederim!   Yenile
Hata: Lütfen tekrar deneyin